Keď vojačik narukoval

K povstaleckej atmosfére pridávame známu vlasteneckú pieseň z filmu Prerušená pieseň.

1.
[:Keď vojačik narukoval, svojej milej prikazoval,:]
[:aby sa mu nevydala, sedem rôčkov ho čakala.:]

2.
[:A keď bolo v siedmom rôčku, pralo dievča na potôčku,:]
[:nevidela tam iného, len vojačka jediného.:]

3.
[:Začal sa jej vypytovať, či sa nebude vydávať.:]
[:“Ja sa vydávať nebudem, na milého čakať budem.“::]

4.
[:“Tvoj milý je oženený, bol som mu aj na veselí.:]
[:Čo mu vinšuješ, Anička, červená-biela ružička?“:]

5.
[:“Vinšujem mu toľko šťastia, koľko je na hore lístia,:]
[:vinšujem mu toľko zdravia, koľko je na lúke trávia.“:]

6.
[:Potešil sa a zasmial sa, zlatý prsteň zablyskol sa.:]
[:Po prsteni ho poznala, preradostne zaplakala.:]

Pridaj komentár