Súhlasím s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou: Suverenita štátu nie je samozrejmosťou. Otvorený list pani prezidentke

…ľud ako jediný zdroj štátnej moci…
– Zuzana Čaputová

Vážená pani prezidentka, musím s vami súhlasiť. Suverenita skutočne nie je samozrejmosťou a aj dnes o ňu treba bojovať. Tak ako štúrovci bojovali za to, aby sme jedného dňa mali štát, tak ako bojovníci v SNP bojovali za oslobodenie národa spod imperiálneho pangermanizmu, tak ako Červená armáda bojovala za našu slobodu, tak ako Husák s Novomeským, v ťažkých bojoch s pragocentrikmi počas Pražskej jari v roku 1968 presadili federáciu. Intervencia vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 je rovnako odsúdeniahodná ako intervencia Spojených štátov na Blízkom východe, v Juhoslávii či vo Vietname alebo Laose.

Idea suverenity pochádza už od Jeana Jacquesa Rousseaua a znamená možnosť národa o sebe rozhodovať. V suverénnom štáte sa nemôže stať, že o jeho budúcnosti bude rozhodovať nikým nevolená menšina. Suverenita tiež znamená nepodriaďovanie sa imperiálnym záujmom veľmocí. Napr. Spojeným štátom Americkým, ktoré majú na rukách krv suverénnych štátov, ktoré napadli (Vietnam, Juhoslávia, Laos) pod rôznymi zámienkami. Suverenita tiež znamená, mať možnosť rozhodnúť o závažných témach bez ohľadu na to, čo si myslia páni z Europarlamentu, ale predovšetkým rozhodovať tak, aby to bolo v súlade s vôľou ľudu.

Suverenita, to je plod Francúzskej revolúcie, plod proti-feudálneho boja a národných revolúcii v 19. storočí a mali by sme o ňu opäť bojovať.

Takže súhlasím s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Opäť treba bojovať za suverenitu. Vrátiť späť strategické podniky, ktoré vlastnia zahraniční vlastníci, vyhnať cudzie armády z nášho územia a posilniť kompetencie národného štátu.

Áno pani prezidentka, ľud musí byť jediným zdrojom moci. O štáte nemôžu rozhodovať nikým nevolené mimovládne organizácie, a ani média, ktoré vlastnia či spolu-vlastnia korporácie.

Vážená pani prezidentka, ste krásna a citlivá bytosť. Slovenský ľud si vás zvolil a dal vám dôveru. Stále sa môžete zapísať do dejín, ako prezidentka, ktorá odmietla počúvať záujmy mocných. Je pravda, že mnohí vám nikdy nezabudnú vašu minulosť v mimovládnych organizáciách, ale nikdy nie je neskoro pridať sa k nám humanistom, ktorí bojujú za občianske, sociálne a ľudské práva. Chceli ste sa stať prezidentkou tých, ktorých nie je počuť, prezidentkou utláčaných. Máte na to príležitosť. Od vymenovania novej vlády a počas korona-krízy ste urobila celý rad pozitívnych krokov. Poďte s nami do boja za socializmus s ľudskou tvárou. Ste na dobrej ceste. Verím, pani prezidentka, že moja slová budú vypočuté.

Peter Hron

2 thoughts on “Súhlasím s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou: Suverenita štátu nie je samozrejmosťou. Otvorený list pani prezidentke

  • 22. augusta 2020 at 21:13
    Permalink

    Znie to ako vtip. S kontra produktívnou koncipáciou listu je zrejme v zhode pani prezidentka iba so slovným spojením – suverenita štátu. Žiaľ, to ostatné v texte je iba zbožné želanie pisateľa listu a väčšiny Slovákov.

Pridaj komentár