Systém je neudržateľný! Filozof Richard Sťahel z Filozofického ústavu SAV odpovedal v ročenke DAV DVA na otázku čo môžeme urobiť pre prírodu

doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.: Súčasný ekonomicko-politický systém je postavený na imperatíve rastu – rastu výroby a spotreby, ale tým aj rastu spotreby prírodných zdrojov na jednej strane a rastu množstva odpadu a emisií skleníkových plynov na strane druhej.

Pozri viac