NRSR: Zákon o financovaní škôl sa zmení, dôvodom je zavedenie povinnej škôlky

Bratislava 25. novembra (TASR) – Vzhľadom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania chce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR upraviť niektoré aspekty financovania regionálneho školstva. Poslanci Národnej rady (NR) SR preto v stredu schválili novelu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Návrh zákona upravuje zber údajov za deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských školách či dodatočný zber údajov za deti materských škôl po 15. septembri príslušného školského roka na účely určovania normatívneho príspevku a na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok. Zákon rieši aj úpravu prideľovania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu.

Vzhľadom na sankčné nástroje pri zanedbávaní riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole sa navrhuje i povinnosť obcí viesť evidenciu aj za deti vo veku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh šéfa parlamentného školského výboru Richarda Vašečku (OĽANO), ktorým sa má spresniť zákon, aby bolo jednoznačne možné poskytovanie financií vo vzťahu k školským zariadeniam bez ohľadu na zriaďovateľa. Po novom sa má tiež rozšíriť poskytovanie financií na rozvojové projekty bez ohľadu na zriaďovateľa. Cieľom je podľa poslanca možnosť financovať aj rozvojové projekty škôl a školských zariadení zriaďovaných v rámci originálnych kompetencií samosprávy, ako aj súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení. Rozšíriť sa má aj možnosť poskytovania dotácií, aby pokrýval celé spektrum potrebných aktivít v školstve.

Povinné predprimárne vzdelávanie má začať platiť od 1. januára 2021.

Pridaj komentár