Roky prelomu, historický seriál nadväzujúci na Povstaleckú históriu, v ktorom môžete vidieť činnosť Husáka a Novomeského

Lettrich, Andrej (réžia), Bob, Jozef; Plevza, Viliam (scenár), Biath, Tibor (kamera), Stračina, Svetozár (hudba): Roky prelomu, 1989, historická dráma, ČSSR, 1989, 6 h 49 m

Existuje zabudnutý seriál s hviezdnym hereckým obsadením (Dočolomanský, Haverl, Adamovič, Brabec, Romančík, Švorcová, Gregor, Hlaváček), ktorý mapuje vývoj na Slovensku v rokoch 1945 až 1948. Kým seriál Povstalecká história získal popularitu a slávu, nadväzujúci päť-dielny seriál Roky prelomu zostal v úplnom zabudnutí. Za obomi dielami stojí dvojica Jozef Bob, prozaik, scenárista a Viliam Plevza, známy ako Husákov životopisec, autor populárnej knihy Vzostupy a pády: Gustáv Husák prehovoril. Bob sa zase zaslúžil po roku 1989 o sfilmovanie príbehu Štúrovcov.

Už tieto zásluhy predpokladajú, že seriál Roky prelomu bude mať určité kvality, ktoré žiaľ zatienila turbulentná doba jeho vzniku. Tento seriál je dokonca pristupuje kriticky aj k vývoju samotnej komunistickej strany. Je pozoruhodné, že takto kritický film vôbec prešiel cenzúrou. Paradoxne, cenzúra po roku 1989 ho dokonale utajila, čoho dôkazom je, že za roky ušiel aj mojej pozornosti. Priznám sa, že ako autor knihy Kultúrna revolúcia Laca Novomeského, ktorá sa na povojnový vývoj špecializuje, nechápem ako je možné, že som sa o tomto seriále dozvedel až teraz.

Známy predstaviteľ majora Zemana, Vladimír Brabec ako Jozef Lettrich, Michal Dočolomanský alias „slovenský Delon“ ako Gustáv Husák, Leopold Haverl ako Laco Novomeský, Jiří Pleskot ako prezident Beneš a napokon Jozef Adamovič, ktorý sa preslávil seriálom Vivat Beňovský, ako hlavný záporák Viliam Široký. Ďalej tu môžeme vidieť Štefana Halása ako Vladimíra Clementis, Jana Fuchsa ako Rudolfa Slánskeho, Františka Reháka ako Jana Masaryka, Václava Stýbla ako Jozefa Tisa, Jána Bzdúcha ako Jána Ursínyho, Jaroslava Moučku ako Vavra Šrobára, Ľuba Gregora ako Jána Kemplného, Olda Hlaváčka ako Miloša Bugára, Ela Romančíka ako Karola Šmidkeho či Adolfa Filipa ako Antonína Zápotockého.

Divák nachádza úplne iný pohľad na vývoj, než ponúka česká optika v seriále České století. V seriále vidíme príchod Beneša do Košíc, vymenovanie novej vlády, vyhlásenie Košického vládneho programu ako hlavného politického programu členov skupiny DAV. Ďalej seriál ukazuje ľudácke pozadie Demokratickej strany v povojnových voľbách, pokus Husáka a Novomeského získať na svoju stranu veriacich, súdny proces s dr. Tisom, Vojtechom Tukom a Otomarom Kubalom, generálny štrajk v roku 1948, odstúpenie Beneša. Dokonca aj hodnotiaci recenzenti na stránke ČSFD seriál označujú ako historicky verné dielo a to aj napriek negatívnej anotácii, čo môžem ako autor knihy o Novomeskom len potvrdiť.

Pripravil PhDr. Lukáš Perný

Pridaj komentár