Juraj Janošovský: Komunizmus – ideály alebo schéma?

Články docenta Saka v DAV DVA roztočili diskusiu o komunizme. Pre poriadok je potrebné zdôrazniť, že autor (doc. PhDr. Petr Sak CSc.) svoje úvahy motivoval potrebou odmietnuť propagandistický dogmatizmus súčasného antikomunizmu. Medziiným najmä odmietnutím mystifikáciami obsahu pojmu „komunizmus“.

V súvislosti s trestným stíhaním Ľ. Blahu „za propagáciu komunizmu“, či dokonca sformulovaním „zákona“ o protiprávnosti „komunistického režimu“, ako politickým potvrdením súčasného fašistického a nacistického propagandistického ošiaľu. V prvej rade liberálnej „Krištálovej noci“, s fakľami pochodujú také exotické postavičky ako Nicholsonová, Šimečka ml., Osuský, Dostál a iní fanatici, s penou u huby (tlamy, rypáku, papule – viď Slovník slovenského jazyka) a čudným odleskom v očiach….

Podstatou esejí docenta Saka je – podľa mňa- upozorniť na to, že dochádza ku komunikačnej stratégii, známej ako „strohmann (je to „doplnenie“ charakteristík do popisu, alebo vyjadrenia oponenta a následne prostredníctvom kritiky týchto charakteristík, oponenta diskreditovať).

Aj potreba kritiky chýb socializmu (ktoré spôsobili jeho kolaps, koncom minulého storočia), aj precizovanie komunistickej vízie si vyžadujú rozsiahlu prácu (a diskusiu…).

Za príznačné považujem, za nateraz sa diskusii bránia popri rozpenených antikomunistoch, aj trockisti a liberáli s tzv. „neomarxizmom“. Zúfalo bránia svoje „výhradné“ právo na pravdu. Slabinou ich „subjektívnej“ pravdy je, že sami postrádajú subjektivitu. Ich špekulantské „krúžky“ nemajú triednu podstatu- kapitál (špekulanti) ich síce podporuje, ale sa ich aj stráni. A pracujúci, zasa majú príliš veľa existenčných starostí a zdravého rozumu, aby sa k nim hlásili….

Tak sa zúfalo snažia obhájiť právo na existenciu pofidérnymi témami, ktorými sú na smiech jedným, aj druhým…

Ing. Juraj Janošovský

Pozn, dnes Slobodný vysielač
15:30 – 17:30 (03.08.2020)
téma relácie: Beztriedna spoločnosť…
podtitul relácie: Reálnosť zločinov komunizmu…
hostia: V. Vítová, J. Jánošovský, J. Skála a Ivan Luljak…
moderuje: Miroslav Hazucha

7 thoughts on “Juraj Janošovský: Komunizmus – ideály alebo schéma?

 • 5. augusta 2020 at 22:02
  Permalink

  POČET OBETÍ – IZÍCIÍ a – IZMOV
  sa zaslepencom úžasne ľahko vyčísľuje, pretože komunizmu pripisujú ideológiu ale kapitalizmu nie
  (to bola tá neviditeľná ruka trhu, ktorú nemožno z ničoho obviniť).
  Komunizmus je moderné bezštátie, ešte ho nikto nezažil. Nemôže mať žiadne obete.

  Počet obetí inkvizície je nevyčísliteľný. Inkvizícia trvala skoro 600 rokov, takmer presne na deň. A je to dieťa tej istej dodnes existujúcej zločinnej organizácie – RKC.

  Prvotná akumulácia kapitalizmu si vyžiadala nie menej obetí. Počet obetí je hanebný a otrasný.

  Počet obetí kolonializmu je nevyčísliteľný, otrasný, hanebný a neospravedlniteľný.
  Napríklad – belgický kráľ Leopold II. – začal mať veľký záujem o kapitalistický biznis s kaučukom v oblasti povodia Konga. … vyvraždil viac ako 10 miliónov ľudí (niektoré zdroje uvádzajú až 20 miliónov). Sekanie rúk deťom, ženám i mužom bolo bežným trestom. Stal sa jedným z kolonialistických zločincov.

  Počet obetí neokolonializmu ešte stále rastie.

  Počet obetí amerického imperializmu je frustrujúci, hanebný, neospravedlniteľný …

  Vrah Pol-Pot má s komunizmom čosi tak spoločné ako sadza so snehom.
  – ako bývalý socialista Musollini
  – ako nacionálny socialista Hitler
  – ako bývalý komunista a tyran Stalin
  – ako severokórejskí dediční magori
  *
  Vlastná interpretácia myšlienky, ktorej nerozumie alebo túžba po moci alebo bohatstve, môže človeka zmeniť na nekontrolovateľnú beštiu.

  • 5. augusta 2020 at 23:47
   Permalink

   „Ideológia“ kapitalizmu je od samého začiatku jeden veľký podvod. Tézu o „neviditeľnej ruke trhu“ pripisujú Adamovi Smithovi, ale nie je to pravda. V jeho (800 stranovej) knihe o bohatstve národov spomenul „neviditeľnú ruku“ vari menej ako trikrát, a nebolo to v súvislosti s trhom. Z liberálnych ekonómov (vrátane Sulíka) to nevie nikto, lebo nikto z nich Adama Smitha nečítal, hoci sa ním zaštiťujú ako kedysi my Leninom (ale aj sme ho čítali).
   Adam Smith vôbec tak neabsolutizoval význam trhu, ako sa to deje dnes. Dnes je „trhová cena“ niečo posvätného, no pre Adama Smitha bola dôležitejšia „prirodzená cena“, ktorá bola priamo závislá od nákladov. Situáciu, keď sa trhová cena líšila od prirodzenej považoval Adam Smith za výnimočnú a dlhodobo nezdravú. Bol presvedčený, že odchýlky nemôžu byť dlhodobé.
   Milton Friedman, medzi liberálmi vari najuznávanejší ekonóm, dostal Nobelovu cenu vlastne za sprznenie Adama Smitha a potretie lorda Keynesa.
   Adam Smith britských panovníkov učil, že keď dobre nastavia ekonomickú politiku, tak sa nemusia starať o mikromanažment a môžu nechať pôsobiť „neviditeľnú ruku“ svojej ekonomickej politiky. Friedman učil federálnu vládu USA, že do ekonomiky nesmie zasahovať vôbec a že samoorganizujúci chaos trhu (aby to lepšie znelo, tak sa začalo hovoriť o neviditeľnej ruke) je to najlepšie, čo prospieva nielen kapitalistom, ale aj celej spoločnosti.

    • 11. augusta 2020 at 21:28
     Permalink

     Či bol Stalin antikomunista alebo nie,je diskutabilné a v konečnom dôsledku…neplodné!Lebo v každoročne sa opakujúcej ankete o osobnosť ruských dejín,ktorá sa najviac pričinila o Rusko,sa Stalin umiestňuje vždy na popredných miestach a z jeho hrobu každodenne odpratávajú hory kvetín.Právo súdiť Stalina majú a priori občania Ruska resp.bývalého ZSSR a nikto iný,ani vy Wannabee!Tak jeho hodnotenie prenechajte láskavo im!!!

     • 12. augusta 2020 at 12:06
      Permalink

      Pane Dubník, vítejte.

      Plně s Vámi souhlasím. Jen doplním. Podrobný a objektivní orig. ruský životopis Gruzínce Josefa Džugašvili-Stalina je zde:

      https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталин,_Иосиф_Виссарионович

      Je bezpředmětné hledat obj. informace o Josefu Stalinovi na netu v jiných jazycích než ruštině, protože jsou natolik přelity špínou, asi jako původní Bible. Dovolím si v této souvislosti podotknout toto.

      Dost často se v souvislosti se Stalinem uvádí přehnané údaje o politických procesech v letech 1937-1938. Bývalou hlasatelku soukromé TV NOVA Evu Jurinovou si možná pamatujete. A ta v době, kdy Nova začala vysílat, řekla v TV na plnou hubu, že „Stalin nechal v SSSR popravit 100 miliónů sovětských obyvatel“.

      A víte, pane Dubník, co tahle Jurinová dělala v ČSSR? Vystudovala Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Televizní kariéru začínala v ostravském studiu Československé televize (1975 až 1980), později pracovala jako redaktorka Československé televize v Praze (1980 až 1991). V letech 1989 až 1991 byla v Československé televizi dokonce hlavní hlasatelkou v TV zpravodajství!

      Měla se tedy za komunistů paní Eva Jurinová více než dobře, vzdělána byla za komunistů rovněž tak skvěle. A přesto za Jidášský groš byla ochotna po převratu dřístat chujoviny, jaké by nevymyslel ani Goebbels za Hitlera…

      Výše uvedený zdroj uvádí věc se Stalinem na pravou míru. Dovolil jsem si přeložit k tomuto několik slov.


      V letech 1937 až 1938 zuřil v SSSR „velký teror“, také nazývaný „Ježovův teror“. V tomto období orgány NKVD SSSR bylo odsouzeno 1 344 923 a zastřeleno 681 692 osob. Takto skončil odsouzením a zastřelením i samotný strůjce procesů N.I. Ježov, když byl nahrazen v čele NKVD L.P. Berijou. Podle tzv. „Stalinových seznamů osob určených k zastřelení“ Politbyro ÚV Všeruské kom. strany bolševiků a osobně sám Stalin anuloval tresty zastřelením u 43 768 lidí, v drtivé většině to byli členové řídících struktur, včetně orgánů NKVD a Dělnicko-rolnické Rudé armády (téměř všichni z nich byli popraveni). V tomto období zahynulo 78 % členů ÚV Všeruské kom. strany bolševiků. Nejtvrdší čistka však zasáhla orgány NKVD, tedy ty, kdož zosnovali ony protibolševické, tedy antikomunistické, tedy protisovětské procesy.

      K výše uvedenému si dovolím poznamenat ještě jednu věc navíc. Zcela obdobného ražení byly i antikom. procesy v 1. pol. 50. let v Československu, které se dotkly mj. i gen. L. Svobody či Dr. G. Husáka. Dnes víme, co a kdo za tím vším hnusem stál. Byli to satanisti vecpaní do levic. a kom. hnutí. Ostatně, jméno autora knihy VÝBUŠNINA není neznámé (Stewart Steven).

      A výše uvedený Ježov byl jedním z nich, tedy jeden z řad satanistů. JE PROTO TRAG. HISTOR. OMYLEM nynější vládnoucí garnitury procesy v SSSR z let 1937-1938 svádět na osobu Josefa Stalina. Ne nadarmo se tyto procesy v Rusku nazývají nikoli Stalinskými, nýbrž Ježovovými procesy.

      Ostatně, byl to právě J. Stalin, kdo osobně se zasloužil o záchranu života maršála Rokossovského ze spárů fašistické Ježovovy bandy. A takto zachráněných vysoce postavených funkcionářů, naprosto nevinných, byly Stalinovou zásluhou celé desítky tisíc, jak jsem v překladu uvedl výše.

      POSTSKRIPTUM
      A jen mimochodem, byl to právě Josef Stalin, kdo v prosinci 1952, tedy sotva jen pouhý čtvrtrok před svou smrtí, kterou lze ve světle dějinné Pravdy nazvat jako vraždu, ─ připravil k realizaci to, co dnes funguje v Číně.

      Stalin totiž, aby bylo jasno, připravil organizačně vše k tomu, aby komunisté v nejvyšších patrech neměli neomezenou moc ve stylu vedoucí úlohy, aby se tak otupil TŘÍDNÍ BOJ V SSSR, jenž nebezpečně ohrožoval samotné základy socialismu v SSSR.

 • 12. augusta 2020 at 17:27
  Permalink

  Výborne Vašku,

  no vidíte že to ide aj bez tej vlády USA nad Ruskom, počujúcich a programujúcich 5g sietí, SARS vakcínam proti starobe, reptiliánov a lietajúcich tanierov…

  Toš – škoda, že ste si dnešnú životnú formu neudržal až ZA posledný odstavec…

Pridaj komentár